Nasze produkty

Neutralizatory kwasów

Produkowane przez Ekoivent neutralizatory kwasów DEN są to urządzenia przepływowe służące do neutralizacji kwasów występujących w ściekach, przed wprowadzeniem do kanalizacji.

Znajdują zastosowanie w miejscach o podwyższonym ryzyku przedostania się do kanalizacji kwasów tj. laboratoria, pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe itp.

Do neutralizatora kwasów nie można wprowadzać ścieków sanitarnych i deszczowych.

Jeśli mamy do czynienia ze ściekiem o zmiennym pH należy zastosować układ korekty pH.

Więcej informacji na temat układów korekty pH otrzymają Państwo pod linkiem: układy korekty pH.

Zasada działania neutralizatora kwasów

Neutralizator kwasów DEN jest urządzeniem przepływowym. Ścieki zawierające kwas wpływają do części osadowej, gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki kwaśne przedostają się do komory neutralizacyjnej, gdzie następuje reakcja neutralizacji.

Budowa neutralizatora kwasów

Neutralizatory kwasów DEN wykonane są w zbiorniku z PEHD lub polipropylenu w kształcie walca. Neutralizatory kwasów DEN mają zastosowanie, jako neutralizatory wolnostojące w pomieszczeniach, neutralizatory do zabudowy w gruncie w terenie zielonym, a także do zabudowy w ciągach komunikacyjnych po zastosowaniu pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego.

Neutralizator kwasów z tłuczniem dolomitowym DEN

Neutralizator kwasów z tłuczniem dolomitowym DEN

neutralizator kwasów z tłuczniem dolomitowym DEN

Zbiornik neutralizatora DEN wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie neutralizatora:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • wkład neutralizujący z węglanu wapnia,
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600.

 

 

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DENPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN.

Neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

Neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

neutralizator kwasów z granulatem tlenku magnezu DEN-MG

Zbiornik neutralizatora DEN-MG wykonany jest z PEHD z dwuściennej rury spiro.

Standardowe wyposażenie neutralizatora:

  • króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
  • deflektor wykonany z PE,
  • wkład neutralizujący to sferyczny materiał filtracyjny złożony ze związków magnezu (MgO *Mg(OH)2),
  • pokrywa włazu rewizyjnego DN 600

 

Karta katalogowa

karta katalogowa - neutralizator kwasow DEN-MGPobierz kartę katalogową.

Rysunek techniczny

rysunek techniczny - neutralizator kwasów DENPobierz rysunek techniczny neutralizatora DEN-MG.


Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej do podlewania ogrodu oraz zbiorniki na wodę deszczową

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki piasku i szlamu

Osadniki pisaku i szlamu DEC i B-DEC to urządzenia przepływowe przeznaczone do oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach m.in przed separatorami ropopochodnych i tłuszczu.

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu

Separator tłuszczu w przydomowych oczyszczalniach ścieków wraz z koniecznym wyposażeniem dodatkowym. Separator tłuszczu jako rozwiązanie pro ekologiczne.

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki technologiczne

Zbiorniki wielkogabarytowe mogą być przeznaczone do różnorakich zastosowań takich jak: szachty rewizyjne, pompownie, studzienki wodomierzowe, zbiorniki magazynowe itp.

Ekoivent jest marką firmy:
Dropeco sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 9512420342
KRS 0000640452

Siedziba główna:

ul. Branickiego 16/133
02-972 Warszawa
Email: biuro@ekoivent.pl
Tel.: +48 519 145 341

Zakład produkcyjny:

Olbrachcice 13c
67-400 Wschowa

Copyright 2019 Ekoivent