separatory

Separatory substancji ropopochodnych, tłuszczów oraz skrobii.

osadniki

Osadniki przeznaczone są do usuwania zawiesin mineralnych z wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych,...

zbiorniki-wielkogabarytowe

Zastosowanie:– zbiornik magazynowy lub retencyjny wody deszczowej,– zbiornik magazynowy przeciwpożarowy (zbiornik ppoż),– magazynowy zbiornik na wodę pitną z atestem PZH,– zbiornik magazynowy na ścieki socjalno bytowe,– zbiornik procesowy...

Przepompownie

Przepompownie są urządzeniami umożliwiającymi transport cieczy (zgodnych ze specyfikacją techniczną zastosowanej pompy) na znaczne odległości, lub podniesienie tychże cieczy na wyższy poziom.

Neutralizatory kwasow

Neutralizatory kwasów przeznaczone są to neutralizacji kwasów występujących w ściekach. Urządzenia te znajdują zastosowanie na początkowym odcinku kanalizacji miejsc o podwyższonym ryzyku przedostania się do kanalizacji kwasów tj. laboratoria,...

regulatory-przeplywu

Regulatory przepływu stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego. Efektem ograniczania wartości natężenia odpływu jest wzrost...

odwodnienia

Odwodnienia liniowe umożliwiają odwodnienie nawierzchni drogowe, podjazdu itp.

przydomowe-oczyszczalnie

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR-K ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych i wielorodzinnychODPROWADZENIE:- do cieku wodnego np.: rowu, rzeki lub stawu- do gruntu np.: pochłaniacza roślinnego, studni chłonnej...

uklad_korekty_ph-maly

Układ automatycznej korekty pH Układy neutralizacji kwasów, lub nazywając je inaczej układy korekty pH ścieku są to zautomatyzowane neutralizatory, które mogą pracować w systemie jedno lub dwukierunkowym. Układy neutralizacji kwasów jednokierunkowe,...

Układy dezynfekujące (odkażające) wodę i ścieki mają na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników powierzchni użytkowych.

Tego typu układy znajdują zastosowanie w szpitalach, izolatkach oraz laboratoriach biochemicznych

Układy zamknięte myjni OBIEGI ZAMKNIĘTE WODY DO MYJNI POZWALAJĄ ZAOSZCZĘDZIĆ NAWET 90-95% ZUŻYWANEJ WODY POPRZEZ PONOWNE JEJ WYKORZYSTANIE Układ zamknięty wody w myjni służy do podczyszczania i odzysku wody technologicznej zużywanej w myjniach...

Oczyszczanie ścieków przemysłowych przy zastosowaniu układów koagulacji i flotacji. Dzięki wykorzystaniu tych procesów ścieki zostają oczyszczone z substancji, które nie mogą zostać usunięte w inny sposób.

Wyszukiwarka produktów

Polish Czech English French German Greek Italian Russian Spanish Ukrainian