separatory

Separatory substancji ropopochodnych, tłuszczów oraz skrobii.

osadniki

Osadniki przeznaczone są do usuwania zawiesin mineralnych z wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych,...

zbiorniki-wielkogabarytowe

Zastosowanie:– zbiornik magazynowy lub retencyjny wody deszczowej,– zbiornik magazynowy przeciwpożarowy (zbiornik ppoż),– magazynowy zbiornik na wodę pitną z atestem PZH,– zbiornik magazynowy na ścieki socjalno bytowe,– zbiornik procesowy...

Przepompownie

Przepompownie są urządzeniami umożliwiającymi transport cieczy (zgodnych ze specyfikacją techniczną zastosowanej pompy) na znaczne odległości, lub podniesienie tychże cieczy na wyższy poziom.

Neutralizatory kwasow

Neutralizatory kwasów przeznaczone są to neutralizacji kwasów występujących w ściekach. Urządzenia te znajdują zastosowanie na początkowym odcinku kanalizacji miejsc o podwyższonym ryzyku przedostania się do kanalizacji kwasów tj. laboratoria,...

regulatory-przeplywu

Regulatory przepływu stosuje się do ograniczenia wartości natężenia odpływu do kolektorów kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego. Efektem ograniczania wartości natężenia odpływu jest wzrost...

odwodnienia

Odwodnienia liniowe umożliwiają odwodnienie nawierzchni drogowe, podjazdu itp.

Układy zamknięte myjni OBIEGI ZAMKNIĘTE WODY DO MYJNI POZWALAJĄ ZAOSZCZĘDZIĆ NAWET 90-95% ZUŻYWANEJ WODY POPRZEZ PONOWNE JEJ WYKORZYSTANIE Układ zamknięty wody w myjni służy do podczyszczania i odzysku wody technologicznej zużywanej w myjniach...

przydomowe-oczyszczalnie

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR-K ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych i wielorodzinnychODPROWADZENIE:- do cieku wodnego np.: rowu, rzeki lub stawu- do gruntu np.: pochłaniacza roślinnego, studni chłonnej...

PrzeznaczenieKomory drenażowe stosowane są w systemach zagospodarowania wód deszczowych odprowadzanych z dachów budynków rynnami spustowymi, bądź z utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice, tereny zielone).Przy zagospodarowaniu...

Wyszukiwarka produktów

Polish Czech English French German Greek Italian Russian Spanish Ukrainian